VISION

En investeringsforening som den oprindeligt var tænkt

Hvad mener vi med det? Jo, investeringsforeninger er en fantastisk opfindelse. Når flere tusinde små investorer går sammen i flok og samler deres opsparing i en investeringsforening, så kan de opnå ikke bare risikospredning, investeringsekspertise men også samme lave omkostninger, som selv de allerstørste professionelle investorer. Det ser man måske ikke så ofte i praksis, men det har vi sat os for at bevise.

Stordriftsfordelene skal i højere grad tilfalde investorerne. Det mener vi er fair og selve grundstenen i hele foreningstankegangen. Det var med andre ord ønsket om at skabe en mere retfærdig fordeling af stordriftsfordelene ved investering og en ordentlig og mere fornuftig aflønning af foreningens underleverandører, som var rationalet for at stifte foreningen.

Men for at det ikke skal lyde alt for helligt. Investeringsforeningen Great Danes underleverandører, det vil primært sige Great Dane Fund Advisors, Invest Administration og Sydbank, modtager skam en fornuftig aflønning. Såfremt foreningens afkast og formue udvikler sig positivt, vil de også gøre en god forretning. Men vigtigst af alt: Foreningens omkostningsprocent vil falde, når formuen stiger.  

På grafikken herunder ses formueudviklingen og omkostningsprocenten i Great Dane afdeling Globale Aktier. Det ses, at omkostningsprocenten (højre akse)  ved lanceringen i 2015 lå på lige godt 1,0% og formuen (venstre akse) på cirka 160 mio. kr. Da formuen ultimo 2017 var steget til 275 mio. kr., faldt omkostningsprocenten ned under 0,9%. Herefter faldt formuen igen, hvorfor omkostningsprocenten igen steg til 1%. Men i foråret 2022 voksede formuen til 500 mio. kr. og omkostningsprocenten faldt til de nuværende 0,75%.

Stordriftsfordelen på arbejde i Great Dane Globale Aktier

Interessefællesskab og performance fee på den gode måde

Allerede fra stiftelsen af foreningen i 2014 indgik Foreningen en rådgivningsaftale med Great Dane Fund Advisors, hvor et vigtigt element var en variabel aflønning, som afhænger af de opnåede resultater. Imidlertid finder vi det ikke rimeligt at sende en del af alt positivt investeringsafkast direkte til rådgiveren. 

Hvis aktiemarkedet giver 20% i afkast i et godt år, så skal man ikke belønne sin rådgiver for kun at skabe 12%. Nej, vi satte allerede fra start et krav om, at afkastet skulle overgå benchmark, og at rådgiveren så bliver belønnet med en andel af dette merafkast til benchmark. Såfremt foreningens afkast kommer bagud, skal dette efterslæb naturligvis først indhentes, før der kan ske en belønning. Det er det såkaldte ‘high water mark’ princip. 

I 2020 udsendte European Securities and Markets Authority (ESMA) nye guidelines, som skulle komme uhensigtsmæssige performance fee aflønning i investeringsforeninger til livs. Vi kunne med glæde konstatere, at reglerne forbød aflønningsmodeller, hvor investeringsrådgivere automatisk får en andel af alt positivt afkast – uanset om de klarer sig bedre eller dårligere end markedet.

De tre afdelinger under Investeringsforeningen Great Dane, Europa Value, Globale Aktier og INDEX+ modtager en performance fee på hhv. 20%, 25% og 35% af merafkastet til benchmark. 35% kan lyde af meget, men man skal huske på, at de løbende årlige omkostninger i INDEX+ på kun 0,05%, er ekstremt lave og ikke dækker forvaltningsomkostningerne, og derfor skal der skabes merafkast til benchmark, før foreningens rådgiver overhovedet opnår indtjening