Nyheder

Hold dig opdateret

Valg til investorforum

Den 20. januar 2021 blev der i henhold til Lov om finansiel virksomhed, § 98, annonceret valg til selskabets investorforum. Invest Administration A/S er investeringsforvaltningsselskab for investeringsforeningerne Carnegie Wealth Management, Falcon Invest, Fundamental Invest, Great Dane, Gudme Raaschou, IA Invest, Lån & Spar Invest, Selected
Investments og StockRate Invest samt forvalter af kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest.

Opstilling af kandidater til investorforumvalg af ét medlem til bestyrelsen i selskabet kunne ske i perioden fra den 20. januar til og med den 3. februar 2020.

Ved udløb af opstillingsperioden var Lisa Herold Ferbing blevet indstillet som kandidat, og havde erklæret sig villig til genvalg. Lisa Herold Ferbing er formand for bestyrelsen for kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest samt investeringsforeningerne Lån & Spar Invest og Gudme Raaschou.

Da der ikke var opstillet andre kandidater, er Lisa Herold Ferbing blevet genvalgt som medlem af selskabets bestyrelse.


København, den 4. februar 2021