Strukturen

Samme interesser

Bestyrelse

Sikring af værdi for medlemmerne

Vi har siden foreningens stiftelse bestræbt os på altid at have en bestyrelse, som har tilstrækkelig viden om den finansielle sektor til at kunne arbejde for, at medlemmerne af investeringsforeningen får de bedst mulige afkast til de lavest mulige omkostninger.

Bestyrelsens opgave er ydermere at sikre, at foreningen har relevans og skaber værdi for medlemmerne, at den til en hver tid har de rigtige samarbejdspartnere samt – naturligvis – at den altid overholder lovgivningen.

 

  • Henrik Lind-Grønbæk (formand)
  • Peter Møller Lassen
  • Per Noesgaard

 

Administration

Daglig ledelse af foreningen

Investeringsforeningen Great Dane har indgået aftalte med investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S om at varetage den daglige ledelse af foreningen.

Hvad vil det sige? Det betyder, at foreningen betaler et eksternt selskab for at udføre de opgaver, der skal løses i det daglige, for at foreningen fungerer i praksis og overholder Lov om Investeringsforeninger.

Af de vigtigste kan nævnes bl.a. at føre foreningens regnskab. Det vil sige bogføre indtægter, udgifter, aktiver og passiver samt flere gange dagligt beregne den indre værdi og de kurser, du kan se her på hjemmesiden, på fondsbørsen eller i din webbank.

 I tillæg hertil udarbejder administratoren en hel masse lovpligtig information som prospekt, Central Investor Information, halvårsregnskab, årsregnskab og en hel stribe årlige fondsbørsmeddelelser, når de er påkrævet.

Invest Administration A/S, som er et datterselskab under Lån & Spar Bank, har ud over Great Dane også 9 andre foreninger under administration. Du kan læse mere om dem på hjemmesiden www.invadm.dk

Invest Administration A/S
Badstuestræde 20
1209 København K
Tlf. + 45 38 14 66 00
Fax. + 45 38 14 66 09
Email: kontakt@invadm.dk
CVR-nr. 34 92 70 14

Rådgiver

Valgte rådgiver

Foreningens investeringsrådgiver er Great Dane A/S med binavnet Great Dane Fund Advisors.
Selskabet, som er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet, blev stiftet i 2014 med henblik på netop at rådgive Investeringsforeningen Great Dane om sammensætningen af foreningens værdipapirporteføljer. Great Dane er ejet af familien Gundersen i Assens og ledelsen. Rådgivningen følger en investeringsfilosofi, -strategi og -proces, som er beskrevet i flere detaljer her på siden under menupunktet Strategi.

Du kan læse mere om Great Dane Fund Advisors A/S på hjemmesiden www.greatdanefund.com.

Great Dane Fund Advisors A/S
Drejervænget 1
5610 Assens
CVR 35 85 63 23
Tlf +45 64 75 11 05
Email: info@greatdanefund.com

Depotbank

Valg af bank

Investeringsforeningens depotbank er Sydbank A/S, landets 5. største pengeinstitut målt på balance. Sydbank har tilladelse fra Finanstilsynet til at drive bank, herunder at fungere som depotbank for investeringsforeninger. Det er således Sydbank, som opbevarer foreningens værdipapirer og sørger for afviklingen, når foreningen køber og sælger aktier.

Desuden har foreningen indgået aftale med Sydbank om at varetage rollen som bevisudstedende institut. Det vil sige, at det er Sydbank, som emissionerer og indløser medlemmernes beviser, når de ønsker at købe eller sælge.

 

Endelig er det også Sydbank, som er foreningens market maker. Det betyder, at Sydbank sørger for at foreningens beviser har den korrekte pris på fondsbørsen ift. de beregninger af indre værdi, købs- og salgskurs, som Invest Administration dagligt foretager.

 

Du kan læse mere om Sydbank på hjemmesiden www.sydbank.dk.

 

Sydbank A/S
Central Depot
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Tlf. +45 74 37 37 37
Email: info@sydbank.dk
CVR-nr. 12 62 65 09