Aktiv og passiv - det er både og

Skaber merafkast og værdi

Sådan gør vi

Aktiv

Enhanced

HOLDNINGER

Investeringsstrategierne i Investeringsforeningen Great Dane er veldokumenterede og bygget op omkring faste processer, som sikrer ensartethed, disciplin og fokus. Det er centralt, at strategierne skaber et merafkast til investorerne på langt sigt.

Både aktive og passive investeringer har deres berettigelse i en veldiversificeret investeringsportefølje for at reducere risiko og omkostninger eller bidrage med diversificering og merafkast – Vi anser aktiv og passiv forvaltning for at være et “både og”. Ikke et “enten eller”.

Fællestrækket i vores forening er, at når en ny afdeling etableres, skal det være en investeringsstrategi, vi har forstand på og kompetencer til at drive. Det er centralt med 100% gennemsigtighed i, hvad produktet indeholder, både fsva. portefølje og omkostninger. Dette er netop kernen i vores produkter: Du ved, hvad du får!