Nyheder

Hold dig opdateret

Resultat af tegning

Offentliggjort: 2021-10-06 13:00:00 CEST
Investeringsforeningen Great Dane
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Investeringsforeningen Great Dane – Endeligt resultat af tegning i foreningens to nye afdelinger, Europa Value og INDEX +

Investeringsforeningen Great Dane havde i følgende to nyetablerede afdelinger tegningsperiode fra den 22. september til og med den 5. oktober 2021.

Endeligt resultat af tegningen fremgår nedenfor:

AfdelingISINTegningskursAntal investorerAntal cirkulerende andeleFormue kr.
Europa Value DK0061671799 100,3020356.49735.756.649,10
INDEX+DK0061671872100,22381.113.178111.562.699,16

De nye andele vil blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 11. oktober 2021.

For yderligere oplysninger om foreningen henvises til dennes prospekt, som blandt andet kan hentes via hjemmesiden www.igd.dk.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard
Direktør