Nyheder

Hold dig opdateret

Opdateret prospekt

Offentliggjort: 2022-08-22 10:39:22 CEST
Investeringsforeningen Great Dane
Prospekter/prospekt medd.
Investeringsforeningen Great Dane – Opdateret prospekt

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen Great Dane offentliggøres dags dato.

Prospektet er blevet opdateret, da afdelingerne Europa Value og Globale Aktier er blevet kategoriseret i henhold til artikel 8 i EU’s disclosureforordning, hvilket afstedkommer ændringer i afsnittet om Fund Governance og ESG samt afdelingsbeskrivelserne. Herudover er der foretaget enkelte generelle præciseringer.

Prospektet er vedhæftet og findes på foreningens hjemmeside www.igd.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard
Direktør

Vedlagte filer:
GD_Prospekt august 2022.pdf