vores fundament

Langsigtede men fremsynede og innovative

Historien

Investeringsforeningen Great Dane blev etableret i 2014 af to familieejede fynske virksomheder, som var tilhængere af langsigtet investering og samtidig var trætte af høje omkostningsniveauer i investeringsforeninger.

Udgangspunktet var at investeringsforeninger er til for investorerne og skabt for lettere at sprede risiko og skabe stordriftsfordele til at få lavere omkostninger og dermed et højere afkast.

Derfor er grundstenen i alle produkter i Investeringsforeningen Great Dane: Langsigtede strategier, 100% gennemsigtighed, interessefællesskab og lave omkostninger for både små og store investorer. Kort sagt: En investeringsforening som den oprindeligt var tænkt.

3

Fonde

20+

års erfaring

Visionen

At skabe en investeringsforening som den oprindeligt var tænkt – med stordriftsfordele og interessefællesskab