INVESTERINGSPROCES
VALUE

Systematisk og disciplineret proces med mere end 20 års gode resultater

Selvom Investeringsforeningen Great Dane først blev stiftet i 2014, så bygger investeringsfilosofien og processen på årtiers arbejde med international aktieinvestering. Men processen er naturligvis blevet videreudviklet, optimeret og fintunet løbende undervejs. Helt grundlæggende er der tre elementer i Great Danes investeringsproces.

SCREENING

 • Investeringsteamet hos Great Dane Fund Advisors screener aktiemarkederne globalt for at finde selskaber, der opfylder grundlæggende kriterier for værdisætning og finansiel styrke.
 • Processen er bottom-up frem for top-down. Der investeres i valueselskaber, uanset branche og regionalt tilhørsforhold, men grundlæggende krav til porteføljens spredning overholdes
 • I første omgang vurderes selskabet i GDFA’s interne factsheet model, der giver en første indikation af om kvalitet og prissætning er attraktiv.
 • På ugentlige team møder evalueres nye selskaber.

ANALYSE

 • Når det besluttes at undersøge et selskab nærmere, udarbejdes først en 1-pager, hvor porteføljemanageren eller analytikeren bruger typisk fra ½ til 2 dage på at studere selskabet lidt nærmere for at forstå forretningen, afkastpotentiale or risici.
 • Såfremt investeringsteamet efter gennemgang af 1-pageren stadig finder selskabet attraktivt, opbygges en investeringscase med typisk 25-30 afsnit, som omfatter alt fra ledelse, bæredygtighed, produktgennemgang, valuedrivers m.v.
 • Vurderes det slutteligt, at selskabet har de rigtige valuekvaliteter og en attraktiv prissætning, som sikrer en tilpas rabat eller ‘sikkerhedsmargin’ fastsættes et kurstarget og en porteføljeandel, hvorpå selskabets aktie købes til porteføljen. 

PORTFOLIO MANAGEMENT

 • Arbejdet slutter absolut ikke, når der er investeret i en aktie. Det er først lige begyndt. Porteføljens selskaber overvåges på daglig basis for kursudvikling og nyheder.
 • Når der kommer perioderegnskab, skriver et af teamets medlemmer en update, som rundsendes i teamet og redegør for, hvordan selskabet har klaret sig i forhold til egen guidance, forventninger og de fastsatte valuedrivers.
 • Tilsvarende kan der ved kapitalmarkedsdag eller M&A aktivitet blive tilføjet et nyt afsnit til investeringscasen.
 • Processen er meget struktureret og disciplineret, hvilket medfører, at porteføljen er meget veldokumenteret og investeringsteamet er tæt på selskaberne.