INVESTERINGSPROCES
INDEX+

Sådan gør vi

Afdeling Great Dane INDEX+ er primært en almindelig indeksafdeling, som skal følge sit benchmark (MSCI World). Men når afdelingen er døbt INDEX+, er det fordi, det ikke kun er en indeksafdeling. ’+’ betyder, at afdelingen gør mere end bare at følge indeks/benchmark. Målet er at levere et højere afkast, men med en risikoprofil, der er tæt på MSCI World.

Vi investerer udelukkende i de aktier som indgår i MSCI World, men implementerer små over- og undervægte i aktierne ved brug af +Faktorerne. 

Ved brug af algoritmer, og gennem mange simuleringer, finder vi frem til en portefølje, som risikomæssigt er tæt på MSCI World, men som samtidigt har attraktive allokeringer til +Faktorerne. Vi bruger en såkaldt Bottom-Up tilgang, som medfører, at vi vægter aktierne mere optimalt end ved en såkaldt Top-Down tilgang. Det betyder, at når vi allokerer til en aktie, betragter vi alle Risikofaktorer og alle +Faktorerne samtidig. For eksempel er Value og Momentum ofte modsatrettede faktorer. Men ved at bruge en Bottom-Up tilgang sikrer man, at man får købt flere Value aktier med interessant Momentum, end Value aktier med dårligt Momentum.

Derfor gør vi det

Det er meget attraktivt blot at følge MSCI World, men det er ikke nødvendigvis optimalt. Kritikere af indeksinvestering mener, at man ved at investere som benchmark, køber alle de gode aktier, men også alle de dårlige aktier. Den fejl forsøger vi at reducere ved at flytte lidt penge fra de dårlige aktier til de gode aktier.

Men det er naturligvis kun smart, hvis kritikerne har ret i at der er både gode og dårlige aktier. Hvis markedet var 100% perfekt i ligevægt, og alle aktier dermed var prisfastsat, så deres afkast fremadrettet ville være ens, så ville man ikke kunne få et højere afkast end benchmark. Men stort set alle markedsdeltagere er enige om, at markedet kun er perfekt på den lange bane og ikke på den korte. Det betyder, at på kort sigt kan aktierne være prisfastsat forkert, men på den lange bane vil de bevæge sig mod den rigtige pris for aktien.

Det er en holdning, vi deler. Der er nogle tydelige mønstre i markedet, som har eksisteret i over 100 år. Mønstrene viser, at nogle typer af aktier bliver ved med igen og igen at give lidt højere afkast end alle andre aktier. Man kan udnytte disse mønstre gennem det, som man kalder faktorinvesteringer. Vi bruger derfor disse +Faktorer til at skabe et lidt højere afkast end benchmark. Vores portefølje er altså tiltet lidt mod det, der historisk har givet gode afkast. Det er Value, Momentum, Størrelse og Minimum Volatilitet, som alle har været meget attraktive faktorer gennem mange år. Endvidere søger vi mod ESG aktier, da det er et område, som også har vist styrke. Ulempen ved ESG er dog at historikken er kortere, men vi er overbeviste om, at det også er attraktivt at implementere ESG i porteføljen.