vi Investerer sammen

Samme interesser

Vi er 100% uafhængige af distributører, dvs. banker eller platforme, hvorfor køb af vores investeringsbeviser sker gennem at instruere din bankrådgiver eller selv foretage dine handler på netbank eller investeringsplatform. Først bør du orientere dig, om det er fra virksomhedsordning, pensionsopsparing eller frie midler, du vil investere. Da ikke alle afdelinger kan benyttes. Oplysningerne er vejledende og uden ansvar for Investeringsforeningen Great Dane.

Afdelingsnavn

Type

Fondskode

Frie midler

Pension

VSO

A/S og ApS

Aktiesparekonto

Europa Value

Akkumulerende

DK0061671799

Mindre egnet

Egnet

Egnet

Egnet

Egnet

Globale Aktier

Udbyttebetalende

DK0060579423

Egnet

Egnet

Ikke mulig

Egnet

Egnet

INDEX+

Udbyttebetalende

DK0061671872

Egnet

Egnet

Ikke mulig

Egnet

Egnet

Det er nemt og simpelt at investere hos os. Faktisk fuldstændigt som hvis du skulle købe en dansk aktie, som fx Novo. Bemærk dog at afdeling Europa Value, som er akkumulerende, skattemæssigt håndteres anderledes end danske aktier (Lagerbeskatning), mens vores to øvrige afdelinger, Globale Aktier og INDEX+, som er udbyttebetalende, skattemæssigt håndteres som almindelige danske aktier (realisationsbeskatning).

Har du endnu ikke nogen værdipapirer, skal du først få din bank til at oprette et depot til dig. Derefter kan du i din netbank finde afdelingerne, ved typisk at søge på navn eller ISIN (også kaldet fondskode). Bruger du ikke netbank, kan du også få hjælp af din bankrådgiver, men det er oftest lidt dyrere end at gøre det selv. Det er de færreste banker, som ikke giver lov til at du kan købe vores afdeling. Ring evt. til dem, hvis du ikke kan finde den. Hvis du fortsat ikke kan få adgang til afdelingen, vil vi meget gerne orienteres.

gode ting at vide ved handel

NAV

Indre værdi eller prisen på afdelingens beviser

Indre værdi eller NAV, (Net Asset Value), viser den sande indre værdi for investeringsbeviserne. Den beregnes løbende på grundlag af priserne på de værdipapirer, som ligger i porteføljen i investeringsforeningsafdelingen. 

Der bliver dagligt stillet priser fra foreningens market maker, som ligger tæt omkring indre værdi. Sørger du for at handle tæt på indre værdi, kan det ikke gå helt galt.

Skat

Der er forskellige former for beskatning

Vi må og kan ikke rådgive om skat. Men vi opfordrer til, at du selv eller din bankrådgiver tager beskatningselementet med i investeringsovervejelserne, inden handel foretages. 

Handel

Hvad skal du være opmærksom på ?

Handel med Limit
Når du lægger en handel i markedet, kan du bruge et limit, som er den pris, du maksimalt vil betale for aktien eller investeringsbeviset. Man kan komme til at betale flere procent for meget for en afdeling, hvis man ikke praktiserer dette.

Handelstidspunkt
Man kan typisk handle investeringsbeviser i tidsrummet kl. 9:45 til kl. 16.55. Om formiddagen er der mindst aktivitet i afdelingerne. kl. 16 er aktiemarkederne i både USA og Europa åbne samtidig, og derfor er investeringsafdelinger, som investerer globalt, mest præcist prisfastsat på dette tidspunkt. Det er altid en god idé at handle investeringsbeviser kort efter at der er beregnet en ny og præcis indre værdi.

Kontroller beløb og retning
Det forekommer måske banalt, men sørg nu for at tjekke både beløb, handelskurs, og om det er et køb eller salg, du er ved at foretage.

Handel for store beløb
Market makeren er ham/hende, som er ansat af foreningen til at sørge for likviditet eller “omsættelighed” i foreningens beviser. Med andre ord at alle investorer kan komme ind og ud af afdelingen. Fortvivl ikke hvis du vil handle for større beløb end det, der er efterspørgsel eller udbud af i markedet. Market makeren skal nok lade dig handle på hans kurs, med mindre markedet er ved at flytte sig, og der er behov for beregning af en ny og mere præcis indre værdi. Du skal blot ved brug af en limit lægge en ordre, som matcher market makerens pris og dermed vise, hvor mange beviser, du ønsker at handle.