INDEX+

INDEX+

Fremtidens investeringsprodukt. Intet mindre. Det kalder vi INDEX+, som er Investeringsforeningen Great Danes bedre og billigere alternativ til indeksfonde og udenlandske ETF fonde. INDEX+ er en såkaldt enhanced indeksfond, som tager udgangspunkt i MSCI World. Det betyder, at den udelukkende investerer i de aktier, som indgår i MSCI World indekset, men at den gør det med en lidt anderledes vægtning af de enkelte aktier med henblik på at skabe et merafkast. Vi benytter en multifaktortilgang, som øger eksponeringen mod Small Cap, Value, Momentum, Minimum Volatility og ESG.