Velkommen til Great Dane INDEX+

Danmarks billigste aktie investeringsforening

Fordi vi investerer sammen i et investeringsfællesskab, kan vi minimere omkostningerne, og samtidigt sprede vores investeringer på flere hundrede aktier. INDEX+ beskattes desuden som en helt almindelig dansk aktie og kan købes i de fleste netbanker. 

 
INDEX+ er kendetegnet ved:
  • Billigst i Danmark, også billigere end de fleste ETF’ere man kan købe i udlandet

  • Fast omkostning på 0,05%.  Yderligere honorar betales kun hvis der leveres et højere afkast end benchmark

  • Udbyttebetalende aktieafdeling med mere end 600 forskellige aktier fra 23 lande, herunder USA, Japan og Vesteuropa

  • Afdelingens primære fokus er at være passivt forvaltet og blot følge benchmark (MSCI World)

  • En lille del af porteføljen allokeres til at overvægte aktier i benchmark, ud fra strategier der har givet merafkast over mere end 50 år

  

Forventninger til afkast

En billig afdeling giver ikke nødvendigvis et dårligere afkast. Denne afdeling skal som minimum give et højere afkast end konkurrenter med samme aktie univers (kategori). Nedenfor kan du se at det indtil videre går godt.

 
 Kilde: Morningstar

 

Baggrund

Afdelingen er etableret af Great Dane med Jacob Loiborg som primær portefølje forvalter. Jacob har igennem mange år haft ansvaret for Sparinvests passive afdelinger (Sparindex). Med INDEX+ ønsker vi at tilbyde alle danskere et unikt produkt, som gerne skal levere et lidt højere afkast end markedet, samtidigt med at afkastprofilen følger markedet, og omkostningerne holdes helt i bund.