INDEX+

Indeksinvestering med ekstra potentiale

Billigste børsnoterede investeringsforening i Danmark

0,05% i fast fee, samt performance fee ved merafkast
0,12% i ÅOP fra start

Professionelt forvaltet produkt til professionel pris

Samme pris som til de professionelle

Dansk udbyttebetalende afdeling i DKK - nemt og billigt

Normal realisationsbeskatning og ingen ekstra omkostninger til depot og valutaveksling

Indeksinvestering med ekstra potentiale

Målsætningen er at slå indeks

INDEX+

Afdelingen er mere end en indeks aktieafdeling, da + hentyder til, at målet er at slå afdelingens benchmark MSCI World. Det sker ved at benytte gennemprøvede faktorstrategier i sammensætningen af investeringerne. Bemærk dog at det primære fokus er at følge benchmark med relativt små udsving. Det vil bl.a. sige at afdelingen vil have samme allokering til lande og sektorer som MSCI World. 

For mere detaljeret information om hvordan vi gør, se her
Ønsker du at se en sammenligning på Morningstar, se her

Ved start har afdelingen en ÅOP på kun 0,12%. Det er uhørt lavt, specielt når man tager afkastpotentialet i betragtning. I denne afdeling implementerer foreningen ikke kun stordriftsfordelene løbende, som ellers er den gode skik som praktiseres i alle øvrige Great Dane afdelinger. Samtlige øvrige omkostninger til depotbank og administrationsselskab m.m. dækkes af rådgiver. Investorerne skal derfor kun betale et  beskedent fast honorar på 0,05% til rådgiver. Til gengæld betaler foreningen et performance fee, hvis rådgiver leverer et højere afkast end benchmark. Det mener vi er mest fair, og det giver rådgiver større samhørighed med investorerne. 

Nedenfor nedbrydes ÅOP for at give et bedre overblik:

0,05%  A) Rådgivning – fast fee
0,00%  B) Rådgivning – variabelt fee (35% af afkast højere end benchmark)
0,00%  C) Øvrige faste omkostninger (depotbank, administration mm.)
0,06%  D) Ind- og udtræden
0,01%  E) Indirekte handelsomkostninger
0,00%  F) Direkte handelsomkostninger
0,12%  I alt

Ad B) Såfremt at afdelingen leverer det forventede merafkast, vil denne komponent stige. 65% af merafkastet tilfalder investorerne, mens rådgiver tildeles de resterende 35%. Bemærk at investor bør håbe på at denne komponent kommer til at stige.

Ad D) Investor betaler 0,22% i emissionstillæg og 0,20% i indløsningsfradrag. Dette er den maksimale omkostning, og ofte er det muligt for investor at betale mindre ved handel i markedet. Bemærk desuden at satserne er sat på et niveau som vurderes optimalt for investor. Det er IKKE optimalt at have meget små satser, da spekulanter dermed får mulighed for at suge værdi ud af afdelingen.

Ad F) Afdelingens strategi er bl.a. baseret på hyppig handel. Derfor må det forventes at denne komponent vil stige. Vi handler kun såfremt at vi kan dokumentere at det skaber værdi til investorerne. Derfor er det ikke et problem at denne formentligt vil stige.

Alt i alt må det forventes at ÅOP kommer til at stige. Men bemærk at en stigning i ÅOP ikke nødvendigvis er ensbetydende med en forringelse af produktet, faktisk tværtimod, jf. ovenstående kommentarer.

Afdelingen er noteret i Danmark som en udbyttebetalende afdeling. Det betyder, at afdelingen kan handles i danske kroner og bliver opbevaret i et almindeligt danske værdipapirdepot. Afdelingen bliver realisationsbeskattet. Alt i alt betyder det, at afdelingen behandles fuldstændigt, som hvis det havde været en dansk aktie, som f.eks. Novo Nordisk.

I vores multifaktor tilgang benytter vi det, vi kalder +Faktorer. Det er value, momentum, størrelse, minimum volatilitet, rebalancering og ESG.

Bemærk dog at porteføljen primært allokeres som MSCI World, men at +Faktorerne bestemmer hvilke aktier der skal over- og undervægtes lidt.

Nedenfor kan du se mere information om afdelingen. Da afdelingen er ny, mangler der stadig nogle informationer, som vil blive vist løbende. Ønsker du at se afdelingens afkast opgjort mod benchmark, så kan det findes i ugerapporten

kORT INTRO

KORT INTRODUKTION TIL INDEX+ 

Downloads

OFte sTILLEDE spørgsmål

Afdelingen skal ikke blot følge benchmark med en lav afvigelse. Den skal også give et højere afkast. Vores mål er at levere en Trackingerror i niveau 0,5%-1,0% om året. Ligeledes skal vores merafkast også være 0,5% – 1,0% om året. Målene skal vurderes gennemsnitligt over flere år.

Vi bruger det vi kalder +Faktorer. Det er faktorer der er baseret på mønstre i markedet som har eksisteret gennem mange år. Det er Value, Momentum, Reversion, Størrelse og Minimum Volatilitet. Derudover inddrager vi også ESG.

Det er helt sikkert også attraktivt at lave en portefølje som har en meget større allokering til +Faktorerne. Fordelen ved kun at allokere 10% som vi gør i INDEX+, er at afdelingens profil, i form af risiko, stadigvæk er utroligt tæt på Indeks/Benchmark. Mange investorer vil gerne investere i MSCI World, og INDEX+ er derfor et oplagt alternativ til almindelige indeksafdelinger og ETF’ere.

På et senere tidspunkt vil vi overveje at lave en ny afdeling som har en endnu højere allokering til +Faktorerne. Men vores Value afdelinger kan naturligvis også benyttes.

Det afhænger af flere forhold. Primært er det afgørende hvor mange penge vi har i porteføljen. Men vi vil altid have mindst 300 aktier. Når porteføljen er blevet meget stor, så forventer vi at der vil være 1100 aktier i porteføljen. Forskellen skyldes bl.a. at vi vil holde styr på de faste omkostninger der er forbundet til hver enkelt aktie.

Ja, i Danmark er der ingen andre afdelinger der kan levere så lave omkostninger. De traditionelle indeksafdelinger er på niveauet 0,3-0,5% i fast omkostning. Så man får et super billigt indeks produkt, plus at man næsten gratis får et mer-afkast potentiale. Det er uhørt for private investorer at de kan få adgang til et sådant produkt. Selv mange professionelle vil ikke kunne få adgang til et tilsvarende produkt.

Vi har valgt at implementere alle stordriftsfordelene med det samme, som havde vi allerede 100 mia. i afdelingen. Og faktisk mere end det. Alle omkostninger til depotbank og administrationsselskab bliver betalt af forvalter. Det betyder at forvalter i starten har en masse udgifter, og kun tjener 0,05% p.a., og det giver ikke overskud. Derfor er der også et performance fee, som skal få det til at løbe rundt for forvalter.

Som investor betaler man 0,05% p.a. i fast fee, uanset hvad afkastet er i afdelingen. Performance fee er det, man kalder variabelt fee. Hvis rådgiveren ikke leverer, hvad der skal i form af et højere afkast end benchmark, så betaler investorne ikke performance fee. Hvis rådgiveren til gengæld slår benchmark, så deles merafkastet. Investorne får 65% af det ekstra afkast, mens rådgiver får 35%.

Nej, det kan ikke gøres billigere. Hvis vi ikke havde performance fee, ville vi ikke kunne implementere stordriftsfordelene fra start, og ville skulle tage et væsentligt højere fast fee. Forvalter får kun positiv indtjening, hvis der leveres mere end man forventer af en indeksforvalter. Man må gøre op med sig selv, om man synes det er ok kun at betale 0,05% i fast fee, og beholde 65% af det merafkast der skabes over benchmark. Det er svært at se at det skulle være dyrt.

Tværtimod mener vi at det er den helt rigtige model for investor, og vi er som forvalter mere i fællesskab med vores investorer end andre investeringsforeninger.

Modellen er det man andre steder vil kalde ”No cure, No pay”.

Rådgiver har et oprigtigt ønske om at levere et kvalitetsprodukt til en uhørt lav pris, men hvis der kommer mange penge i afdelingen, så stiger rådgivers risiko markant. Hvis rådgiver leverer det der forventes, et attraktivt merafkast, så bliver det ikke nødvendigt at hæve omkostningerne. Men ellers kan rådgiver være nødsaget til at hæve de faste omkostninger en lille smule, op mod forventeligt 0,11% i stedet for 0,05%. 

Ja. Alle forvaltere som har en anden strategi end blot at følge benchmark, er nødt til at handle mere. Vi handler en del mere, da det er en del af vores strategi. Derved udnytter vi på bedste vis 2 af vores +Faktorer, Momentum og Reversal, som kræver regelmæssig handel.

Jo, og derfor foregår handlen meget velovervejet. Vi har stor erfaring med at handle på optimal vis, og vores brug af +Faktorerne understøtter vores strategi. For at illustrere at vi er meget påpasselige, når vi handler, er det kun 2 ud af 3 handler, som vi lægger i markedet, som rent faktisk bliver handlet. Den resterende 1/3 bliver ikke handlet, fordi vi ikke er tilfredse med handelsmulighederne. Den gevinst, der er ved at handle på vores måde, overstiger i høj grad handelsomkostningerne. Og bemærk at rådgiver IKKE tjener noget på at handle. Hvis vi ikke kunne skabe værdi på at handle, ville vi stoppe øjeblikkeligt.

ÅOP er helt skarp den dag, vi starter. Aktuelt helt nede på 0,12%. Der er primært to forhold, der kan få ÅOP til at stige, uden at produktet bliver dårligere af det.

  1. Handelsomkostninger vil til en vis grad indgå i ÅOP, men bemærk at vi jo kun handler fordi det skaber noget merafkast
  2. Når vi leverer et højere afkast end benchmark, så vil performance fee medføre, at ÅOP vil stige

Både investorne og rådgiver skal faktisk håbe på, at ÅOP kommer til at stige betydeligt, som følge af merafkast!

Hvis vi undlod at handle OG ikke skabte merafkast, så ville ÅOP forblive på 0,12%. Men Investors afkast ville paradoksalt nok også blive markant lavere.

Dette er et interessant emne. Spændet indeholder flere komponenter, hvoraf hovedparten bruges til at handle de underliggende aktier. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at den pris (spænd) investor betaler for at komme ind og ud af afdelingen, ryger direkte ned i afdelingen. Hvis det fulde beløb ikke bruges til at handle for, tilkommer resten alle investorerne.

Der er nogle af vores kollegaer i branchen, som har lavere spænd. Men de er også i højere grad udsat for spekulation i deres afdelinger, som betyder at nogen kan udnytte det lille spænd, når markedet flytter sig meget og hurtigt. Spekulanterne kan på den måde suge penge ud af afdelingen. Så er det bedre for investorne at betale et lidt større spænd, og så dele overskuddet med alle de øvrige investorer. Samlet set er det indiskutabelt, at det er en fordel for den gennemsnitlige investor i afdelingen.

Som belyst ovenfor, så tjener foreningens rådgiver ikke på hverken handel eller emissions- og indløsningsaktivitet. Rådgivningselskabet modtager kun 0,05% p.a. årligt, og 35% af merafkastet. Til gengæld har rådgiverselskabet en række udgifter til at dække stordriftsomkostningerne.

I afdelingen er der naturligvis alle de almindelige omkostninger forbundet til porteføljepleje, men ingen skjulte omkostninger.

Det må siges at være et ekstraordinært fair setup for Investor.