HVAD ER VALUE

Hvad er value

Valueinvestering eller på dansk “værdiinvestering” er en investeringsform, hvor man forsøger at købe aktier, når der er et mismatch mellem den pris, markedet vurderer, at selskabet er værd, og så den værdi man når frem til, hvis man sætter sig ned og analyserer selskabets underliggende forretning og drift. 

Hvis analysen afslører, at denne forretningsmæssige værdi af selskabet rent faktisk er højere end børsværdien, så slår valueinvestoren til. Efterfølgende holder valueinvestoren på aktien, indtil værdierne kommer frem i lyset – eller sagt med andre ord, indtil det går op for resten af markedet, at aktierne er mere værd, hvorpå kursen stiger, så børsværdien igen afspejler den forretningsmæssige værdi. 

Det kan nogle gange tage lang tid, og derfor er valueinvestering også en langsigtet investeringsform, buy-and-hold på engelsk, hvor tålmodighed og disciplin er en dyd. 

Valueaktier omtales næsten altid som en modpol til vækstaktier. Valueaktierne er den billige halvdel af markedet, når man måler på aktiernes Price/Book, Price/Earnings eller Price/Cash Flow – den pris man betaler for selskabernes egenkapital, indtjening og pengestrømme. Vækstaktierne er dyrere, fordi markedet forventer, at de vil vokse og kommer til at tjene flere penge i fremtiden, end de gør i dag. 

Valueinvestorer siger ofte, at vækstinvestorerne er galt afmarcheret, fordi de betaler for fugle på taget, og at den høje forventede indtjening sandsynligvis aldrig bliver til noget. Vækstinvestorerne kalder omvendt valueinvestorerne for dinosaurer, som investerer i uddøende selskaber, som er billige af en grund – nemlig at de er ‘value traps’. 

Hos Great Dane er vi ikke så firkantede. Vi er valueinvestorer af den gamle skole, men vi vil meget gerne købe vækstaktier til en valueakties pris. 

VALUE HOS GREAT DANE ER

Investering i undervurderede og finansielt stærke virksomheder med langtidsholdbare forretningsmodeller, hvor aktionærvenlighed og bæredygtighed enten allerede er fokusområder – eller hvor vi alternativt kan påvirke selskabet i den rigtige retning, så det bliver det. 

Selskabets aktiver, indtjening og/eller pengestrømme skal være undervurderede. Den sikreste måde at foretage en dårlig investering på, er ved at købe for dyrt. Vi går traditionelt til værks med udgangspunkt i valueinvesteringens ‘grandfather’ Benjamin Graham.

Selskaber, som ikke har for meget gæld og kan svare enhver sit, overlever på langt sigt. Derfor går vi også langt uden om selskaber, som ikke kan klare en rentestigning eller en længerevarende økonomisk krise. 

I den ideelle verden har alle selskaber fokus på, at udlodde optjent overskud, når det ikke er i aktionærernes interesse at det geninvesteres i driften. Det gør de fleste også anno 2022, men der er stadig selskaber, som opererer unødigt velkapitaliserede – især i Japan og i dele af de vesteuropæiske familiekontrollerede virksomheder. Der skal være balance i tingene. I blandt har vi også virksomheder, som er alt for aktionærvenlige, så den finansielle styrke bliver alt for svækket Vi forsøger via dialog og som ansvarlige aktionærer at påvirke vores selskaber i den retning, vi mener er rigtig.

Om en virksomhed er langtidsholdbar eller ej, det kan man ikke slå op i en bog – eller regne ud med en formel. Så her kommer analysen, baggrundsviden og erfaring på prøve i investeringsteamet. Bæredygtighed og ESG desuden meget vigtige elementer, når man skal vurdere, om en  virksomhed og dens forretningsmodel er langtidsholdbar. Det var det også før 2020, hvor alle europæiske kapitalforvaltere fik fokus på ESG som følge af et EU-direktiv. Great Danes investeringsteam har arbejdet med bæredygtighed i næsten 20 år.