HVAD ER ENHANCED INDEX

Enhanced Index

Det lyder avanceret, enhanced index. Men i virkeligheden er det slet ikke så farligt. Det er faktisk rigtig smart. Man tager det bedste fra to verdener og kombinerer det i en og samme investeringsstrategi. 

  1. Aktiv investering, hvor man forsøger at udvælge vinderne og fravælge taberne  
  2. Passiv investering, hvor man køber en bred indeksfond eller en ETF, som blot følger markedet, i stedet for at forsøge at gøre det bedre 

Fremgangsmåden er at kombinere aktiv og passiv ved at udnytte såkaldte faktorstrategier, som også i nogle tilfælde omtales som kvantstrategier. Et eksempel på en faktorstrategi kan være Small Cap Value eller Mid Cap Growth. Det kan også være Momentum, hvor man køber de aktier, som er steget mest det seneste år og sælger dem, som er faldet mest. 

Ordet ‘Enhanced’, som jo betyder forbedret/forstørret/forstærket på engelsk, er valgt, fordi man tager udgangspunkt i et aktieindeks, det kunne være S&P500, Nasdaq, EuroSTOXX 50 eller OMX C25, og så overvægter man den del af aktierne i indekset, som scorer bedst på de faktorer, man satser på. Man ‘Enhancer’ altså indekset, så det bliver mere value tungt, small cap tungt eller momentum tungt. Et ‘Tunet Indeks’, ynder vi at sige hos Great Dane.

Hvor index investering er billigt, fordi man ikke bruger krudt på at vælge aktierne men blot køber dem med samme vægt som benchmarkindekset, og hvor aktiv forvaltning er dyrt, fordi man skal bruge mange timer og ressourcer på at analysere selskaber og regnskaber, så placerer Enhanced Index sig prismæssigt også mellem aktiv og passiv. 

Det vil sige, at hvor indeksfonde typisk koster mellem 0,20 og 0,50% om året, og aktivt forvaltede fonde mellem 1,00 og 2,50%, så er en normal pris på enhanced index i niveauet 0,50-0,75% årligt. 

Bare ikke hos Investeringsforeningen Great Dane, hvor INDEX+ os bekendt ikke bare er Danmarks billigste Enhanced Indeks fond, men også Danmarks klart billigste aktiefond overhovedet.

+FAKTORERNE HOS GREAT DANE

Great Danes enhanced index afdeling, INDEX+, udnytter de fire akademisk og empirisk veldokumenterede faktorer Small Cap, Value, Momentum og Minimum Volatility. I tillæg hertil overvægter INDEX+ strategien ESG, da vi har en forventning om, at en sund ESG rating på langt sigt også bidrager til at minimere selskabsrisiko.

Small Cap faktoren skal bidrage med merafkast relativt til benchmark. Det er veldokumenteret, at small cap outperformer large cap, men der er faktisk en rent matematisk forklaring på, at det er fornuftigt at overvægte small cap og undervægte large cap. Langt de fleste benchmark – herunder MSCI World – er markedsværdivægtede. Det medfører, at de aktier, som er prissat for højt, har fået en for høj vægt i benchmark, mens de aktier, som er prissat for lavt, har fået en for lav vægt. Og vi bør naturligvis investere omvendt.

Valuefaktoren er medtaget for skabe merafkast til benchmark. Selvom valueaktier siden finanskrisen har haft de rekordlave renter imod sig, så har de, når der måles over 20-100 år, altid klaret sig bedre end vækstaktier. I INDEX+ overvægtes billige aktier (målt ved P/B, P/E og P/CF). Forklaringerne på valuepræmiens eksistens er mange. CAPM teorien siger, at det højere afkast går hånd i hånd med en større risiko, mens andre teorier tilskriver valuefaktoren investorernes adfærd.

INDEX+ overvægter aktier, som er inde i en god kursudvikling med henblik på at skabe et merafkast til benchmark. Momentumfaktoren er veldokumenteret og er primært skabt af adfærd, såsom for langsom indregning af gode nyheder, overshooting og undershooting.

Denne faktor, som først i det 21. århundrede har opnået popularitet som  stand-alone investeringsstrategi er medtaget for at reducere INDEX+ porteføljens risiko. Vi overvægter aktier, som beskytter hele porteføljen ved kursfald. Den afledte risikoreduktion er matematisk afledt. Diversifikation er gratis.

ESG er den eneste af de fem faktorer i INDEX+, som ikke er støttet af årtiers akademisk og empirisk evidens. Ikke desto mindre har vi den med i INDEX+, fordi vi har en grundlæggende tro på, at hvis et selskab har styr på sin governance og bæredygtighed, så har den også lavere iboende risiko. Vi medtager ESG i INDEX+ ved at overvægte de selskaber, som har en høj ESG-rating, eller hvor deres ESG-rating bevæger sig i den rigtige retning.