Nyheder

Hold dig opdateret

Halvårsrapport 2020

Offentliggjort: 2020-08-24 12:54:21 CEST
Halberg-Gundersen Invest
Halvårsrapport

Halvårsrapport 2020

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Great Dane har den 24. august d.å. afholdt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen godkendte halvårsrapporten for 2020 for foreningen.

Rapporten, der ikke er revideret, er vedhæftet denne meddelelse.
Halvårsrapporten kan endvidere downloades fra foreningens hjemmeside
www.greatdanefund.dk samt rekvireres ved henvendelse til Invest Administration A/S, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 3814 6600.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen
for Investeringsforeningen Great Dane