Vi arbejder for merafkast og værdi

Kurser, afkast og portefølje

Globale aktier

Målsætningen for Great Dane Globale aktier er at generere merafkast ved investering i attraktivt værdiansatte valueselskaber med solide forretningsmodeller, der kan fastholde deres indtjeningspotentiale i fremtiden. Merafkast i forhold til benchmark (MSCI World) skal komme fra en fast stileksponering til valuefaktoren og fra aktieudvælgelse. Stileksponeringen dækker over “value-beta”, og endelig har fonden mulighed for at skabe merafkast gennem eksponering til small og mid cap value selskaber.