AUTOMATISK GENINVESTERING

Udbytter for 2022 og mulighed for automatisk geninvestering

To af Investeringsforeningen Great Danes afdelinger er udbyttebetalende, nemlig Globale Aktier og INDEX+. Mandag den 6. februar 2023 betaler de to afdelinger udbytte for 2022 på cirka 8,3 kr. og 0,10 kr. per investeringsbevis.  Grunden til, at vi skriver ‘cirka’, er, at revisionen i øjeblikket er ved at revidere investeringsforeningens årsregnskab. Så der kan komme ændringer, og vi forventer allerede nu, at udbyttet fra Great Dane Globale Aktier faktisk bliver lidt højere.

I praksis betyder udbyttebetalingen, at indre værdi (værdien af hvert investeringsbevis) falder med 8,20 kr. i Globale Aktier og 0,10 kr. i INDEX+ fra den 6. februar til den 7. februar. Pengene er til rådighed på investorernes konti to dage senere, den 9. februar.

Hvis man ønsker kurtagefri geninvestering til indre værdi, er det en god idé at kontakte sit pengeinstitut hurtigst muligt og bede om at blive tilmeldt automatisk geninvestering i Værdipapircentralen (VP, nu en del af Euronext Securities) og allersenest onsdag den 1. februar.

Hvorfor betales der overhovedet udbytte?

Reglerne for udloddende investeringsforeninger siger, at de hvert år skal sende de udbytter, som investeringsforeningen selv modtager fra de selskaber, som foreningen har investeret i, videre til investorerne. Herudover skal de netto realiserede kursgevinster fratrukket investeringsforeningens driftsomkostninger også udloddes til foreningens investorer.

For Great Dane Globale Aktier er det altså 8,20 kr. som man modtager per bevis. Beløbet vidner om, at afdelingens portefølje faktisk havde et relativt godt år i 2022 på trods af de turbulente aktiemarkeder. Dels betalte porteføljens selskaber i gennemsnit 3,3% i udbytte og dels realiserede foreningen store kursgevinster på helt eller delvist salg af bl.a. Hugo Boss, Photronics og First Solar i løbet af året.

Skal der betales skat?

Ja, der skal betales skat af udbytte, og det bliver faktisk tilbageholdt helt automatisk og betalt direkte til Skat af investeringsforeningens administrationsselskab. Så man behøver ikke selv foretage sig noget.

  • For private investorer tilbageholdes 27% udbytteskat, så du modtager 5,98 kr. per bevis eksempelvis, hvis du har investeret i Great Dane Globale Aktier
  • For selskabsmidler tilbageholdes 22% udbytte skat, så du modtager 6,39 kr. per bevis
  • For pensionsmidler og aktiesparekonti betales ikke skat ifbm. udbyttebetalingen, så her modtager du hele beløbet på 8,20 kr. per bevis, som så kommer til beskatning senere efter de regler som gælder for de to typer opsparing.

Geninvestering

Har man foretaget investeringen i Great Dane som led i sin opsparing og langsigtede formueplanlægning, kan det være en rigtig god idé at geninvestere udbyttet, så man får glæde af renters rente effekten. Det kan man naturligvis gøre helt manuelt ved at vente på, at udbyttebeløbet betales ind på kontoen og så derefter købe det maksimale antal investeringsbeviser, man kan få for det udbetalte beløb.

Der er imidlertid en langt smartere måde at gøre det på. Man kan på forhånd tilmelde sig automatisk geninvestering af udbytter ved at henvende sig til sit pengeinstitut. Har man gjort det, får man nemlig lov til at købe investeringsbeviserne til indre værdi, dvs. uden det normale emissionstillæg på 0,22% af investeringen. Desuden sparer man den kurtage, som banken kræver for at købe værdipapiret, så reelt kan der være op til 0,5% eller mere at spare ved at tilmelde sig automatisk geninvestering.

Hos både investeringsforeningens rådgiver, Great Dane Fund Advisors, og foreningens administrator, Invest Administration, er de særligt glade, når investorerne tilmelder sig automatisk geninvestering. Dels forbliver foreningens formue højere, men de slipper også for først at skulle sælge aktier for at skaffe penge til at betale udbytterne og efterfølgende at skulle købe de samme aktier tilbage, når investorerne geninvesterer deres udbytter manuelt. Det er samtidig forklaringen på, at man får lov at geninvestere til indre værdi. Man sparer foreningens underleverandører og dermed sine medinvestorer for noget ekstraarbejde og nogle ekstraomkostninger.

De fleste banker tilbyder automatisk geninvestering, mens et fåtal ikke gør. I nogle tilfælde kan man tilmelde sig i webbanken, mens man andre steder kan henvende sig telefonisk eller med en mail.

En af vores dygtige kolleger i branchen har lavet en vejledning, som vi har fået tilladelse til at låne og genbruge. Vi har så til gengæld lovet dem at hjælpe med at udbygge listen. Så hvis du bruger en bank, som ikke står på listen herunder, men hvor du finder ud af, hvordan man tilmelder sig automatisk geninvestering, så hører vi gerne om det enten telefonisk på tlf. nr. 24 49 64 75 eller på info@greatdanefund.com.

 

Oversigt over banker – vejledning til automatisk geninvestering af udbytter

I alfabetisk orden – listen udbygges løbende.

Danske Andelskassers Bank

Hos Danske Andelskassers Bank skal du skrive en e-mail til din kunderådgiver (se udkast til tekst nederst på siden).

Danske Bank

Hos Danske Bank kan du som privat investor via netbanken angive, at du gerne vil benytte automatisk geninvestering.

Hvis du ejer investeringsbeviser via et selskab, skal du dog kontakte din kunderådgiver (se udkast til tekst nederst på siden).

Fynske Bank

Hos Fynske Bank skal du skrive en e-mail til din kunderådgiver (se udkast til tekst nederst på siden).

Jyske Bank

Hos Jyske Bank skal du skrive en e-mail til din kunderådgiver (se udkast til tekst nederst på siden).

Lån & Spar Bank

Hos Lån & Spar Bank skal du skrive en e-mail til din kunderådgiver (se udkast til tekst nederst på siden).

Nordea

Hos Nordea kan du udfylde en formular på denne hjemmeside:

https://www.nordea.dk/privat/produkter/investering/fonde/bestil-aftale-om-udbyttebeviser.html

Herefter får du tilsendt dokumenter via mail, som skal underskrives med NemID.

Nordnet

Nordnet giver ikke mulighed for automatisk geninvestering.

Nykredit Bank

Hos Nykredit Bank kan du udfylde en formular på denne hjemmeside:

https://www.nykredit.dk/dit-liv/formue/investering/tilmeld-geninvestering/

Ringkjøbing Landbobank / Nordjyske Bank

Hos Ringkjøbing Landbobank / Nordjyske Bank skal du kontakte din kunderådgiver og bede om en Geninvesteringsaftale.

Saxo Bank

Saxo Bank giver ikke mulighed for automatisk geninvestering.

Spar Nord

Hos Spar Nord skal du skrive en e-mail til din kunderådgiver (se udkast til tekst nederst på siden).

Sparekassen Danmark

Hos Sparekassen Danmark skal du skrive en e-mail til din kunderådgiver (se udkast til tekst nederst på siden).

Sydbank

Hos Sydbank afhænger muligheden for automatisk geninvestering af dit individuelle kundeforhold i banken. Vi anbefaler, at du retter henvendelse til din kunderådgiver for at fået vide, om automatisk geninvestering er en mulighed for dig.

Vestjysk Bank

Hos Vestjysk Bank kan du udfylde en formular på denne hjemmeside:

https://www.vestjyskbank.dk/investering/bestil-aftale-om-udbyttebeviser

Udkast til tekst til email din bankrådgiver

Denne tekst kan anvendes som udgangspunkt for en email til kunderådgiveren i din bank:

Kære XXX

Jeg vil gerne tilmeldes automatisk geninvestering for mine beviser i Investeringsforeningen Great Dane Globale Aktier (fondskode: DK0060579423) og Great Dane INDEX+ (fondskode: DK0061671872).

Dette skal gælde både for udbyttet i år og fremadrettet.

Kan du hjælpe med det?

Med venlig hilsen

XXX