Nyheder

Hold dig opdateret

Forventede udbytter for 2021

Published: 2021-12-02 09:54:43 CET
Investeringsforeningen Great Dane
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Investeringsforeningen Great Dane – Forventede udbytter for 2021

Bestyrelsens forslag til de forventede udbytter for 2021 fremgår af nedenstående skema. Det forventede udbytte er vist som kr. pr. andel á 100 kr.

Afdeling ISIN-kode Forventet udbytte (kr. pr. andel)
Globale Aktier DK0060579423 4,90
INDEX+ DK0061671872 0,60

Bestyrelsen har besluttet, at udbyttet for 2021 vil være minimumsudlodningen, og denne forventes udbetalt den 10. februar 2022.

Sidste dag for handel med afdelingen inklusive ret til á conto udbytte: 7. februar 2022
Første dag for handel med afdelingen eksklusive ret til á conto udbytte: 8. februar 2022

Forventet dag for hvornår udbyttet vil være til rådighed på depotkonto: 10. februar 2022.

Det endelige udbytte (minimumsudlodningen) forventes offentliggjort umiddelbart efter bestyrelsens møde den 28. februar 2022, hvor årsrapporten behandles, og godkendt af generalforsamlingen den 21. marts 2022.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen
Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard
Direktør