Nyheder

Hold dig opdateret

Fondsbørsmeddelelse: Nye afdelinger

Offentliggjort: 2021-09-17 14:49:41 CEST
Investeringsforeningen Great Dane
Prospekter/prospekt medd.

Investeringsforeningen Great Dane – Prospekt, investorinformationer og tegningsblanketter

Investeringsforeningen Great Dane har indledende tegningsperiode i de to følgende afdelinger fra den 22. september til og med den 5. oktober 2021:

AfdelingISIN-kodeTegningskurs (franco)
Afdeling Europa ValueDK0061671799100,30
Afdeling INDEX+DK0061671872100,22


Betalingsdag er den 8. oktober 2021 og første handelsdag er den 11. oktober 2021.

Prospekt, centrale investorinformationer samt tegningsblanketter er vedhæftet denne meddelelse.

For yderligere information henvises til foreningens hjemmeside www.igd.dk.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 24.

Med venlig hilsen

Rasmus Dietrichson Vognæs
Juridisk chefkonsulent

Vedlagte filer:
CI GD_INDEX_17092021.pdf
GD Tegningsblanket INDEX.pdf
GD Tegningsblanket Europa Value.pdf
CI GD_Europa Value_17092021.pdf
GD_Prospekt September 2021 17092021.pdf