Vi arbejder for merafkast og værdi

Vores fonde

Vores fonde

Investeringsstrategierne i Great Dane er veldokumenterede og bygget op omkring faste processer, som sikrer ensartethed, disciplin og fokus. Det er centralt, at strategierne skaber et merafkast til investorerne på langt sigt.

Både aktive og passive investeringer har deres berettigelse i en veldiversificeret investeringsportefølje for at reducere risiko og omkostninger eller bidrage med diversificering og merafkast – Vi anser aktiv og passiv forvaltning for at være et “både og”. Ikke et “enten eller”.

Fællestrækket i vores forening er, at når en ny afdeling etableres, skal det være en investeringsstrategi, vi har forstand på og kompetencer til at drive. Det er centralt med 100% gennemsigtighed i, hvad produktet indeholder, både fsva. portefølje og omkostninger. Dette er netop kernen i vores produkter: Du ved, hvad du får!

Globale aktier

Aktivt forvaltet valuefond

 • Fast stil
 • Global portefølje
 • Minimum standard til bæredygtighed
 • 100% interessefællesskab
 • Lave forvaltningsomkostninger

ð Målet er af slå benchmarkindekset

Europa Value

Aktivforvaltet Value fond

 • Fast stil
 • Europæiske portefølje
 • Minimum standard til bæredygtighed
 • 100% interessefællesskab
 • Lave forvaltningsomkostninger

ð Målet er at slå sammenligningsindekset

Index+

Enhanched Indeks

 • 0,05% i omkostninger, 0,12% i ÅOP
 • Fast proces uden følelser
 • Global portefølje
 • Multifaktorstrategi
 • Minimum standard til bæredygtighed
 • 100% sammenfald af  interesser
 • Børsnoteret i DK, dvs. ingen ekstra omkostninger til veksling og depot

ð Målet er at slå benchmarkindekset

Gængse typer af investeringsstrategier

På overordnet niveau kan man inddele aktiestrategier i passiv og aktiv strategi. Enhanched Indeks er en mellemting af de to – vi siger, at man får det bedste fra to verdener. I Great Dane benytter vi både Aktiv og Enhanched indeks forvaltning

Passiv

I en passivt styret afdeling sammensættes investeringerne så afkastet følger udviklingen i et bestemt indeks.

Målet er at opnå indeksets afkast

Enhanced indeks

I en enhanced afdeling følges primært et indeks, men med strategi og holdning til at skabe et bedre afkast end indeks

Målet er merafkast, uden alt for store udsving til indeks

Aktiv

I en aktivt styret afdeling sammensættes investeringerne ud fra holdninger til selskabernes og de økonomiske udviklinger i fremtiden.

Målet er et endnu højere merafkast

Great Dane INDEX+

Great Dane Globale aktier

Great Dane Europa Value