INDEX+

Indeksinvestering med ekstra potentiale

Billigste børsnoterede investeringsforening i Danmark

0,05% i fast fee, samt performance fee ved merafkast
0,12% i ÅOP fra start

Professionelt forvaltet produkt til professionel pris

Samme pris som til de professionelle

Dansk udbyttebetalende afdeling i DKK - nemt og billigt

Normal realisationsbeskatning og ingen ekstra omkostninger til depot og valutaveksling

Indeksinvestering med ekstra potentiale

Målsætningen er at slå indeks

Sådan gør vi
Afdeling Great Dane INDEX+ er primært en almindelig indeksafdeling, som skal følge sit benchmark (MSCI World). Men når afdelingen er døbt INDEX+, er det fordi, det ikke kun er en indeksafdeling. ’+’ betyder, at afdelingen gør mere end bare at følge indeks/benchmark. Målet er at levere et højere afkast, men med en risikoprofil, der er tæt på MSCI World.

Vi investerer udelukkende i de aktier som indgår i MSCI World, men implementerer små over- og undervægte i aktierne ved brug af +Faktorerne.

Ved brug af algoritmer, og gennem mange simuleringer, finder vi frem til en portefølje, som risikomæssigt er tæt på MSCI World, men som samtidigt har attraktive allokeringer til +Faktorerne. Vi bruger en såkaldt Bottom-Up tilgang, som medfører, at vi vægter aktierne mere optimalt end ved en såkaldt Top-Down tilgang. Det betyder, at når vi allokerer til en aktie, betragter vi alle Risikofaktorer og alle +Faktorerne samtidig. For eksempel er Value og Momentum ofte modsatrettede faktorer. Men ved at bruge en Bottom-Up tilgang sikrer man, at man får købt flere Value aktier med interessant Momentum, end Value aktier med dårligt Momentum.

Derfor gør vi det
Det er meget attraktivt blot at følge MSCI World, men det er ikke nødvendigvis optimalt. Kritikere af indeksinvestering mener, at man ved at investere som benchmark, køber alle de gode aktier, men også alle de dårlige aktier. Den fejl forsøger vi at reducere ved at flytte lidt penge fra de dårlige aktier til de gode aktier.

Men det er naturligvis kun smart, hvis kritikerne har ret i at der er både gode og dårlige aktier. Hvis markedet var 100% perfekt i ligevægt, og alle aktier dermed var prisfastsat, så deres afkast fremadrettet ville være ens, så ville man ikke kunne få et højere afkast end benchmark. Men stort set alle markedsdeltagere er enige om, at markedet kun er perfekt på den lange bane og ikke på den korte. Det betyder, at på kort sigt kan aktierne være prisfastsat forkert, men på den lange bane vil de bevæge sig mod den rigtige pris for aktien.

Det er en holdning, vi deler. Der er nogle tydelige mønstre i markedet, som har eksisteret i over 100 år. Mønstrene viser, at nogle typer af aktier bliver ved med igen og igen at give lidt højere afkast end alle andre aktier. Man kan udnytte disse mønstre gennem det, som man kalder faktorinvesteringer. Vi bruger derfor disse +Faktorer til at skabe et lidt højere afkast end benchmark. Vores portefølje er altså tiltet lidt mod det, der historisk har givet gode afkast. Det er Value, Momentum, Størrelse og Minimum Volatilitet, som alle har været meget attraktive faktorer gennem mange år. Endvidere søger vi mod ESG aktier, da det er et område, som også har vist styrke. Ulempen ved ESG er dog at historikken er kortere, men vi er overbeviste om, at det også er attraktivt at implementere ESG i porteføljen.

Gå til selve produktsiden her.

kORT INTRO

KORT INTRODUKTION TIL INDEX+ 

 

PRÆSENTATIONER 

OFte sTILLEDE spørgsmål

Afdelingen skal ikke blot følge benchmark med en lav afvigelse. Den skal også give et højere afkast. Vores mål er at levere en Trackingerror i niveau 0,5% – 1,0% om året. Ligeledes skal vores merafkast også være 0,5% – 1,0% om året. Målene skal vurderes gennemsnitligt over flere år.

Vi bruger det vi kalder +Faktorer. Det er faktorer der er baseret på mønstre i markedet som har eksisteret gennem mange år. Det er Value, Momentum, Størrelse, Minimum Volatilitet og Rebalancering. Derudover inddrager vi også ESG.

Det er helt sikkert også attraktivt at lave en portefølje, som har en meget større allokering til +Faktorerne. Fordelen ved kun at allokere en mindre del, som vi gør i INDEX+, er at afdelingens profil i form af risiko stadigvæk er tæt på indeks/benchmark. Mange investorer vil gerne investere i MSCI World, og INDEX+ er derfor et oplagt alternativ til almindelige indeksafdelinger og ETF’ere.

På et senere tidspunkt vil vi overveje at lave en ny afdeling, som har en endnu højere allokering til +Faktorerne. Men vores valueafdelinger kan naturligvis også benyttes.

Det afhænger af flere forhold. Primært er det afgørende hvor mange penge vi har i porteføljen. Men vi vil altid have mindst 300 aktier. Når porteføljen er blevet meget stor, så forventer vi at der vil være 1100 aktier i porteføljen. Forskellen skyldes bl.a. at vi vil holde styr på de faste omkostninger der er forbundet til hver enkelt aktie.

Ja, i Danmark er der ingen andre afdelinger der kan levere så lave omkostninger. De traditionelle indeksafdelinger er på niveauet 0,3-0,5% i fast omkostning. Så man får et super billigt indeks produkt, plus at man får et mer-afkast potentiale. 

Vi har valgt at implementere alle stordriftsfordelene med det samme, som havde vi allerede 100 mia. i afdelingen. Og faktisk mere end det. Alle omkostninger til depotbank og administrationsselskab bliver betalt af forvalter. Det betyder at forvalter i starten har en masse udgifter, og kun tjener 0,05% p.a., og det giver ikke overskud. Derfor er der også et performance fee, som skal få det til at løbe rundt for forvalter.

Som investor betaler man 0,05% p.a. i fast fee, uanset hvad afkastet er i afdelingen. Performancefee er det man kalder variabelt fee. Hvis forvalteren ikke leverer hvad der skal, i form af et højere afkast end benchmark, så betaler investor ikke performance fee. Hvis forvalter til gengæld slår benchmark, så deles merafkastet. Investor får 65% af det ekstra afkast, mens forvalter får 35%.

Nej, det kan ikke gøres billigere. Hvis vi ikke havde performance fee, ville vi ikke kunne implementere stordriftsfordelene fra start, og ville skulle tage et væsentligt højere fast fee. Forvalter får kun positiv indtjening, hvis der leveres mere, end man forventer af en indeksforvalter. Man må gøre op med sig selv, om man synes det er ok kun at betale 0,05% i fast fee, og beholde 65% af det merafkast der skabes over benchmark. Det er svært at se at det skulle være dyrt.

Tværtimod mener vi at det er den helt rigtige model for investor, og vi er som forvalter mere i fællesskab med vores investorer end andre investeringsforeninger.

Modellen er det man andre steder vil kalde ”No cure, No pay”.

Rådgiver har et oprigtigt ønske om at levere et kvalitetsprodukt til en uhørt lav pris, men hvis der kommer mange penge i afdelingen, så stiger rådgivers risiko markant. Hvis rådgiver leverer det der forventes, et attraktivt merafkast, så bliver det ikke nødvendigt at hæve omkostningerne. Men ellers kan rådgiver være nødsaget til at hæve de faste omkostninger en lille smule, op mod forventeligt 0,11% i stedet for 0,05%. 

Ja. Alle forvaltere som har en anden strategi end blot at følge benchmark, er nødt til at handle mere. Vi handler en del mere, da det er en del af vores strategi. Derved udnytter vi på bedste vis 2 af vores +Faktorer, Momentum og Rebalancering, som kræver regelmæssig handel.

Jo, og derfor foregår handlen meget velovervejet. Vi har stor erfaring med at handle på optimal vis, og vores brug af +Faktorerne understøtter vores strategi. For at illustrere at vi er meget påpasselige, når vi handler, er det kun 2 ud af 3 handler, som vi lægger i markedet, som rent faktisk bliver handlet. Den resterende 1/3 bliver ikke handlet, fordi vi ikke er tilfredse med handelsmulighederne. Den gevinst, der er ved at handle på vores måde, overstiger i høj grad handelsomkostningerne. Og bemærk at rådgiver IKKE tjener noget på at handle. Hvis vi ikke kunne skabe værdi på at handle, ville vi stoppe øjeblikkeligt.

ÅOP er helt skarp den dag vi starter. Aktuelt helt nede på 0,12%. Der er primært 2 forhold der kan få ÅOP til at stige, uden at produktet bliver dårligere.

  1. Handelsomkostninger vil til en vis grad indgå i ÅOP, men bemærk at vi jo kun handler fordi det skaber noget merafkast
  2. Når vi leverer et højere afkast end benchmark, så vil Performance fee medføre at ÅOP vil stige

Både forvalter og Investor skal håbe på at ÅOP kommer til at stige betydeligt, som følge af merafkast!

Hvis vi undlod at handle OG ikke skabte merafkast, så ville ÅOP forblive på 0,12%. Men Investors afkast ville paradoksalt nok også blive markant lavere

Dette er et interessant emne. Spændet indeholder flere komponenter, hvoraf hovedparten bruges til at handle de underliggende aktier. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at den pris (spænd) investor betaler for at komme ind og ud af afdelingen, ryger direkte ned i afdelingen. Hvis det fulde beløb ikke bruges til at handle for, tilkommer resten alle investorerne.

Der er nogle af vores kollegaer i branchen som har lavere spænd. Men de er også i højere grad udsat for spekulation i deres afdelinger, som betyder at nogle kan udnytte det lille spænd, når markedet flytter sig meget og hurtigt. Spekulanterne kan på den måde suge penge ud af afdelingen. Så er det bedre for investor at betale et lidt større spænd, og så dele overskuddet med alle de øvrige investorer. Samlet set er det indiskutabelt at det er en fordel for den gennemsnitlige investor i afdelingen.

Som belyst ovenfor, så tjener forvalteren ikke på hverken handel eller emissions- og indløsningsaktivitet. Vi tjener kun 0,05% p.a. årligt, og 35% af merafkastet. Til gengæld har vi udgifter til at dække stordriftsomkostningerne.

I afdelingen er der naturligvis alle de almindelige omkostninger forbundet til porteføljepleje, men ingen skjulte omkostninger.

Det må siges at være et fair setup for Investor.