Fondsbørsmeddelelse

Opdateret prospekt

Offentliggjort: 2022-08-22 10:39:22 CESTInvesteringsforeningen Great DaneProspekter/prospekt medd.Investeringsforeningen Great Dane – Opdateret prospekt Opdateret prospekt for Investeringsforeningen Great Dane offentliggøres dags dato. Prospektet er blevet opdateret, da afdelingerne Europa Value og Globale Aktier er blevet kategoriseret i henhold til artikel 8 i EU’s disclosureforordning, hvilket afstedkommer ændringer i afsnittet om Fund Governance og ESG samt afdelingsbeskrivelserne. …

Opdateret prospekt Læs mere »

Halvårsrapport 2022

Offentliggjort: 2022-08-22 10:35:00 CESTInvesteringsforeningen Great DaneHalvårsrapport Investeringsforeningen Great Dane – Halvårsrapport 2022 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Great Dane har i dag den 22. august 2022 godkendt foreningens halvårsrapport for 2022. Halvårsrapporten er vedhæftet denne meddelelse og kan endvidere downloades fra foreningens hjemmeside www.igd.dk samt rekvireres ved henvendelse til Invest Administration A/S, Badstuestræde 20, 1209 København K, …

Halvårsrapport 2022 Læs mere »

Opdateret prospekt

Offentliggjort: 2022-06-20 16:20:37 CESTInvesteringsforeningen Great DaneProspekter/prospekt medd.Investeringsforeningen Great Dane – Opdateret prospekt Opdateret prospekt for Investeringsforeningen Great Dane offentliggøres dags dato. Prospektet er opdateret med opdatering af beregningsmetoden for resultathonorar. Herudover er der foretaget en række generelle præciseringer. Prospektet er vedhæftet og findes på foreningens hjemmeside www.igd.dk. Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon …

Opdateret prospekt Læs mere »

Opdateret prospekt

Offentliggjort: 2022-03-21 09:45:00 CETInvesteringsforeningen Great DaneProspekter/prospekt medd. Investeringsforeningen Great Dane – Prospekt Opdateret prospekt for Investeringsforeningen Great Dane offentliggøres dags dato. Prospektet er opdateret som følge af vedtægtsændringer, heriblandt opdatering af afsnittet om administrationsomkostninger. Endvidere er prospektet opdateret med ny revisor. Prospektet er vedhæftet og findes på foreningens hjemmeside www.igd.dk. Eventuelle spørgsmål kan rettes til …

Opdateret prospekt Læs mere »

Forløb af ordinær generalforsamling 2022

Offentliggjort: 2022-03-21 09:20:00 CETInvesteringsforeningen Great DaneForløb af generalforsamling Investeringsforeningen Great Dane – Forløb af ordinær generalforsamling 2022 Investeringsforeningen Great Dane har dags dato afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med vedtægterne og den fremlagte dagsorden. Årsrapporten for 2021 for investeringsforeningen blev forelagt og godkendt. Bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte pr. andel på …

Forløb af ordinær generalforsamling 2022 Læs mere »

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

Offentliggjort: 2022-03-07 11:00:00 CETInvesteringsforeningen Great DaneIndkaldelse til generalforsamling Investeringsforeningen Great Dane – Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022 Investeringsforeningen Great Dane indkalder til foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes mandag den 21. marts 2022, kl. 9.00. Indkaldelsen med sted, dagsorden samt fuldstændige forslag er vedhæftet. Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på tlf. 38 …

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022 Læs mere »

Investeringsforeningen Great Dane – Opdateret prospekt

Offentliggjort: 2022-02-28 14:15:14 CETInvesteringsforeningen Great DaneProspekter/prospekt medd. Investeringsforeningen Great Dane – Opdateret prospekt Opdateret prospekt for Investeringsforeningen Great Dane offentliggøres dags dato. Prospektet er opdateret med nøgletal inkl. ÅOP for 2021 samt vederlag til Finanstilsynet. Herudover er der foretaget en række generelle præciseringer og udbygninger, herunder i beskrivelsen af rådgivningshonoraret. Prospektet er vedhæftet og findes …

Investeringsforeningen Great Dane – Opdateret prospekt Læs mere »

Investeringsforeningen Great Dane – Årsrapport 2021

Offentliggjort: 2022-02-28 14:13:58 CETInvesteringsforeningen Great DaneÅrsrapport Investeringsforeningen Great Dane – Årsrapport 2021 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten 2021 for Investeringsforeningen Great Dane. Årsrapporten er vedlagt og vil ligeledes kunne rekvireres fra foreningens hjemmeside www.igd.dk. Årsrapporten vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes den 21. marts 2022. Henvendelser vedrørende …

Investeringsforeningen Great Dane – Årsrapport 2021 Læs mere »

Anmodning om ophør af suspension

Published: 2022-02-24 10:45:10 CETInvesteringsforeningen Great DaneOther information disclosed according to the rules of the Exchange Anmodning om ophør af suspension Idet de tekniske vanskeligheder hos ekstern leverandør nu er løst, kan der igen beregnes indre værdier. Der anmodes derfor om ophør af suspension i samtlige investerings- og kapitalforeninger under Invest Administration A/S: Investeringsforeningen Carnegie Wealth …

Anmodning om ophør af suspension Læs mere »

Anmodning om suspension

Published: 2022-02-24 09:40:00 CETInvesteringsforeningen Great DaneOther information disclosed according to the rules of the Exchange Anmodning om suspension På grund af tekniske vanskeligheder hos ekstern leverandør er det p.t. ikke muligt at beregne indre værdier. Der anmodes om suspension i samtlige investerings- og kapitalforeninger administrereret af Invest Administration A/S: Investeringsforeningen Carnegie Wealth ManagementInvesteringsforeningen Falcon InvestInvesteringsforeningen …

Anmodning om suspension Læs mere »