bæredygtige investeringer

Vores tillgang bygger på egne værdier og holdninger til selskaber med formålet om at skabe gode afkast og en positiv påvirkning

Dette er kernen i en proces med et langsigtet fokus for øje, da vi investerer i selskaber og ikke i indeks. Vores styrke bygger på en investeringstilgang med et langsigtet fokus på baggrund af fundamental analyse og gennemprøvede strategier og forståelse af selskaberne i bredere forstand. Derved identificeres selskabernes påvirkning af omverdenen på lang sigt, hvilket fremmer bæredygtigheden og den langsigtede værdi i selskaberne. Dette ses enten som muligheder eller risici i et selskab og er centralt i det samlede billede 

Derfor arbejdes på at øge gennemsigtigheden i vores investeringer og processer gennem dialog og løbende rapporteringer. Erfaring viser at dialog og samarbejde med selskaberne er med til at øge bæredygtighed og værdi i selskaberne. 

I vores kvalitative afdelinger (value), har vi bedre muligheder for at arbejde i dybden og mere målrettet med hvert enkelt selskab, fordi vi typisk har 25-50 selskaber i porteføljen, modsat vores kvantitative afdeling (INDEX+), som har flere hundrede. Vi fokuserer især på at påvirke de selskaber, hvor der er den største bæredygtighedsgevinst ved at gå i dialog.

Vi invester ansvarligt i alle vores fonde ud fra nedenstående tre elementer.

minimum standard

En af Great Dane kerneværdier er egen holdning og stillingtagen til investering ud fra et perspektiv om at skabe fælles interesser, langtidsholdbarhed og bæredygtige investeringer.

Great Danes mission er at skabe kvalitetsprodukter til og for investorerne. Gennem dialog og med respekt for de selskaberne, vi investerer i, og omverdenen.

Bæredygtighed er centralt i Great Dane investeringsprocesser og bidrager til at reducere risiko og kan bidrage til positivt tilvalg eller fravalg af potentielle investeringer.

Dette betyder, at de selskaber, Great Dane investerer i, skal leve op til visse minimumskrav indenfor

 • Rettigheder
  • Menneskerettigheder
  • Arbejdsrettigheder
  • Kontroversielle våben
 • Miljø
  • Klima højrisikable selskaber
  • Fossilt brændstof 
 •  Governance
  • Sanktionerede selskaber
  • Korruption & Skat

Vores vurdering af selskaber ud fra minimumstandarder er baseret på oplysninger fra uafhængige eksterne rådgivere, hvor der foretages en løbende overvågning af investeringsuniverset

ESG/Bæredygtighed

I alle investeringer vurderes ESG, og hvordan selskaberne påvirker deres omverden over tid, ligesom hvordan trends i omverdenen påvirker selskaberne

I alle investeringer vurderes ESG, og hvordan selskaberne
påvirker deres omverden over tid, ligesom hvordan trends i omverdenen påvirker selskaberne.

Dette element er implementeret i alle
investeringsstrategierne og tager udgangspunkt i muligheder og risici i den enkelte investeringscase.

 

Vores vurdering af selskaber på ESG-området er baseret på
oplysninger fra uafhængige eksterne rådgivere og egen dialog. Der foretages en løbende overvågning af investeringerne for at sikre opfølgning af udviklingen på den korte bane.

Aktivt Ejerskab

Vi invester langsigtet som medejer af selskabet, hvorfor vi, efter køb, aktivt følger selskabet og arbejder på at skabe mere værdi i form af afkast og bæredygtighed.

Vi invester langsigtet som medejer af selskabet, hvorfor vi,
efter køb, aktivt følger selskabet og arbejder på at skabe mere værdi i form af afkast og bæredygtighed.

Det er vores ansvar og filosofi som ”ejer” at påvirke selskaberne, så de både på kort og længere sig er med til at sikre og muliggøre en
bedre værdiskabelse. Dette sker gennem

      -> Stemmeafgivelse ved generalforsamlinger

      -> Dialog med selskaberne