Thomas Bastrup

Opdateret prospekt

Offentliggjort: 2022-08-22 10:39:22 CESTInvesteringsforeningen Great DaneProspekter/prospekt medd.Investeringsforeningen Great Dane – Opdateret prospekt Opdateret prospekt for Investeringsforeningen Great Dane offentliggøres dags dato. Prospektet er blevet opdateret, da afdelingerne Europa Value og Globale Aktier er blevet kategoriseret i henhold til artikel 8 i EU’s disclosureforordning, hvilket afstedkommer ændringer i afsnittet om Fund Governance og ESG samt afdelingsbeskrivelserne. …

Opdateret prospekt Læs mere »

Halvårsrapport 2022

Offentliggjort: 2022-08-22 10:35:00 CESTInvesteringsforeningen Great DaneHalvårsrapport Investeringsforeningen Great Dane – Halvårsrapport 2022 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Great Dane har i dag den 22. august 2022 godkendt foreningens halvårsrapport for 2022. Halvårsrapporten er vedhæftet denne meddelelse og kan endvidere downloades fra foreningens hjemmeside www.igd.dk samt rekvireres ved henvendelse til Invest Administration A/S, Badstuestræde 20, 1209 København K, …

Halvårsrapport 2022 Læs mere »

Opdateret prospekt

Offentliggjort: 2022-06-20 16:20:37 CESTInvesteringsforeningen Great DaneProspekter/prospekt medd.Investeringsforeningen Great Dane – Opdateret prospekt Opdateret prospekt for Investeringsforeningen Great Dane offentliggøres dags dato. Prospektet er opdateret med opdatering af beregningsmetoden for resultathonorar. Herudover er der foretaget en række generelle præciseringer. Prospektet er vedhæftet og findes på foreningens hjemmeside www.igd.dk. Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon …

Opdateret prospekt Læs mere »