Thomas Bastrup

Årsrapport 2022

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten 2022 for Investeringsforeningen Great Dane.

Årsrapporten vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes den 20. marts 2023.