Great dane

En investeringsforening som den oprindeligt var tænkt

Seneste Nyheder

Anmodning om ophør af suspension

Idet de tekniske vanskeligheder hos ekstern leverandør nu er løst, kan der igen beregnes indre værdier.
Der anmodes derfor om ophør af suspension i samtlige investeringsforeninger under Invest Administration A/S.

Læs mere »

Glædelig jul og godt nytår

Hvis det gik din næse forbi, så havde foreningens investeringsrådgiver, Great Dane Fund Advisors, i år lavet en lille julekalender på LinkedIn. Her fortalte de bemærkelsesværdige historier fra finansverdenen og gav også lidt gode råd om opsparing. 

Great Dane Globale Aktier nr. 1 i 2021 af samtlige 874 danske investeringsfonde

Foreningens globale portefølje blev nr. 1 ikke bare i sin kategori af 168 afdelinger med globale aktier men også ud af samtlige 874 danske investeringsforeninger. 

Hvad er forklaringen på det gode afkast? Det er noget så kedeligt som, at vi ganske enkelt har en god, grundig, gennemprøvet investeringsproces og et stærkt investeringsteam, der – som altid – fokuserer på at finde finansielt stærke selskaber med billige pengestrømme, indtjening og aktiver. Med andre ord. Vi gjorde ikke noget som helst anderledes i 2021. Læs mere.

INDEX+
fremtidens investeringsprodukt

INDEX+ er en global aktieafdeling, som ikke kun skal følge  MSCI World, men også levere et højere afkast.  Det sker ved at benytte en moderat multifaktortilgang.

INDEX+ er nyskabende og helt unikt. Med sin lave løbende omkostning på kun 0,05% er INDEX+ landets klart billigste børsnoterede investeringsforeningsafdeling. Billigere end selv de største udenlandske ETF-fonde.

VALUE
disciplineret og uden style drift

Vores gennemprøvede aktive valuestrategi og proces på europæiske og globale aktier. Hvad er value for os. Det er det, det altid har været: Fokus på lavt prissatte pengestrømme, indtjening og aktiver i finansielt stærke virksomheder med langtidsholdbare forretningsmodeller.

Investeringsforeningen Great Dane
skabt af investorer til gavn for investorer

Investeringsforeningen Great Dane er en ener i den danske finanssektor. Grundlagt med en vision om, at det bør koste det samme for små private investorer som for professionelle giganter at investere i værdipapirer – netop fordi investeringsforeningensmodellen giver mulighed for det. 

Her kan du læse om baggrunden for etableringen af Great Dane.

INDEX+
I fremtiden er det ikke nok bare at være billig
Professionelt forvaltet produkt til professionel pris
Se mere her
Europa Value
Gennemprøvet value filosofi, strategi, proces og team
Se mere her
INDEX+
blandt de billigste i verden
Indeksinvestering med ekstra potentiale
0,05% i løbende omkostninger
Se mere her
Globale Aktier
Ægte value uden style drift fra erfarent forvalterteam
Klik her
Tidligere
Næste