Strategi

Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Globale Aktier er aktivt forvaltet. Det vil sige, at vi udvælger en portefølje af aktier i forventning om at kunne skabe et afkast på langt sigt, som er højere end afkastet af det generelle aktiemarked, målt ved foreningens benchmark MSCI World inkl. udbytter målt i danske kroner.

Spredning

Afdelingen investerer globalt i 30-60 aktier, hvilket tilfredsstiller vores ønske om at sprede risikoen, uden at der er for mange selskaber i porteføljen til, at investeringsteamet kan følge dem tæt.

Fundamental bottom-up analyse

Foreningens rådgiver foretager en grundig analyse af de enkelte selskaber for at sikre, at de lever op til filosofien om at være undervurderede, finansielt stærke, aktionærvenlige og langtidsholdbare.

Grænser for eksponering

Regioner: Målsætning om regional eksponering mod Nordamerika, Europa og Asia-Pacific på maksimalt +/- 15 procent point af benchmarkets eksponering. Sektorer: Målsætning om eksponering mod GICS sektorer på maksimalt 10 procent point mere end benchmarkets eksponering.

Likviditet i de underliggende aktiver

Mindst 80 procent af porteføjen skal være placeret i aktier, hvor foreningens position maksimalt må udgøre 3 dages handelsvolumen. For de resterende 20% af porteføljen, må positionerne maksimalt udgøre 5 dages handelsvolumen (begge målt på grundlag af 30 dages gennemsnitlig handelsvolumen).

Buy-and-hold

Vi er tålmodige og forventer ikke, at kurspotentialet nødvendigvis vil materialisere sig på hverken 6 eller 12 måneders sigt. Det kan tage 5 og nogle gange 10 år. Andre gange går det meget hurtigt. Men vi bestræber os på at følge vores virksomheder så tæt som muligt i hele ejertiden.