Proces

Investeringsteamet følger en stringent proces, hvor de globale aktiemarkeder systematisk screenes for investeringskandidater.

Selskaber, som lever op til en håndfuld grundlæggende investeringskriterier, analyseres først i en intern model.

Hvis aktien stadig er attraktiv, udarbejdes et første ‘pitch’, en såkaldt 1-pager, som opsummerer forretningsmodel, marked, nøgletal, afkastpotentiale og risici.

Herefter evalueres aktien påny på et teammøde, hvor det besluttes, om der skal foretages en yderligere analyse og opbygges en decideret investeringscase. Sidstnævnte vil typisk tage flere dage og ofte uger.

  1. Screening, idégenerering ud fra kriterier i grundlæggende filosofi
  2. Factsheet/inhouse analysemodel 
  3. 1-pager pitches til team
  4. Caseanalyse udarbejdes
  5. Investeringsbeslutning & fastsættelse af target
  6. Overvågning, nyhedsstrøm, kvartalsregnskaber, kapitalmarkedsdage
  7. Exit og tilføjelse til watchlist
  8. Opfølgning ved kursfald