Omkostninger

Investeringsforeningen Great Dane blev etableret med en målsætning om at vise, at det ikke behøver koste 1,5 til 2,5% at drive en aktivt forvaltet investeringsforening med globale aktier.

Målsætningen lykkedes. Da vi gik på børsen i 2015 var det som Danmarks mindste og billigste aktivt forvaltede investeringsforening for globale aktier, som kunne købes af alle.

Hvis formuen i Great Dane Globale Aktier vokser, vil omkostningsprocenten blive endnu lavere. Trods en formue på typisk 150-250 mio. kr. er det lykkedes at holde både de løbende omkostninger og den såkaldte ÅOP (Årlig Omkosnings Procent), der medregner ind- og udtrædelsesomkostninger under 1%. Hver ‘ny krone’, som bliver investereret i foreningen koster 0,65%.

Great Dane Globale Aktier havde i juni 2020 en omkostningsprocent på 0,88% og en ÅOP på 0,98%.

Til sammenligning lå det formuevægtede gennemsnit af de aktivt forvaltede investeringsforeninger med globale aktier ifølge Investering Danmark i juni 2020 på 1,76% – og det var ovenikøbet inklusive de såkaldte ‘engrosafdelinger’.