vores fundament

Langsigtede men fremsynede og innovative

Historien

Investeringsforeningen Great Dane blev etableret i 2014 af to familieejede fynske virksomheder, som var tilhængere af langsigtet investering og samtidig var trætte af høje omkostningsniveauer i de etablerede investeringsforeninger.

Udgangspunktet var, at investeringsforeninger er til for investorerne og sat i verden for lettere at kunne sprede risiko og skabe stordriftsfordele med henblik på at opnå lavere omkostninger og dermed et højere afkast.

Derfor er grundstenen i alle produkter i Investeringsforeningen Great Dane: Langsigtede strategier, 100% gennemsigtighed, interessefællesskab og lave omkostninger for både små og store investorer. 

Kort sagt: En investeringsforening som den oprindeligt var tænkt.

3

Fonde

20+

års erfaring

Visionen

At skabe en investeringsforening som den oprindeligt var tænkt –med stordriftsfordele og interessefællesskab