Depotbank

Investeringsforeningens depotbank er Sydbank A/S, landets 5. største pengeinstitut målt på balance. Sydbank har tilladelse fra Finanstilsynet til at drive bank, herunder at fungere som depotbank for investeringsforeninger. Det er således Sydbank, som opbevarer foreningens værdipapirer og sørger for afviklingen, når foreningen køber og sælger aktier.

Desuden har foreningen indgået aftale med Sydbank om at varetage rollen som bevisudstedende institut. Det vil sige, at det er Sydbank, som emissionerer og indløser medlemmernes beviser, når de ønsker at købe eller sælge.

Endelig er det også Sydbank, som er foreningens market maker. Det betyder, at Sydbank sørger for at foreningens beviser har den korrekte pris på fondsbørsen ift. de beregninger af indre værdi, købs- og salgskurs, som Invest Administration dagligt foretager.

Du kan læse mere om Sydbank på hjemmesiden www.sydbank.dk.

Sydbank A/S
CVR-nr. 12 62 65 09
Central Depot
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Tlf. +45 74 37 37 37
Email: info@sydbank.dk