Daglig ledelse

Investeringsforeningen Great Dane har indgået aftalte med investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S om at varetage den daglige ledelse af foreningen.

Hvad vil det sige? Det betyder, at foreningen betaler et eksternt selskab for at udføre de opgaver, der skal løses i det daglige, for at foreningen fungerer i praksis og overholder Lov om Investeringsforeninger.

Af de vigtigste kan nævnes bl.a. at føre foreningens regnskab. Det vil sige bogføre indtægter, udgifter, aktiver og passiver samt flere gange dagligt beregne den indre værdi og de kurser, du kan se her på hjemmesiden, på fondsbørsen eller i din webbank.

I tillæg hertil udarbejder administratoren en hel masse lovpligtig information som prospekt, Central Investor Information, halvårsregnskab, årsregnskab og en hel stribe årlige fondsbørsmeddelser, når de er påkrævet.

Invest Administration A/S, som er et datterselskab under Lån & Spar Bank, har ud over Great Dane også 9 andre foreninger under administration. Du kan læse mere om dem på hjemmesiden www.invadm.dk

Invest Administration A/S
CVR-nr. 34 92 70 14
Badstuestræde 20
1209 København K
Tlf. + 45 38 14 66 00
Fax. + 45 38 14 66 09

Email: kontakt@invadm.dk