Bestyrelse – Christiansen

Ole Christiansen, Investor

Ole har arbejdet hele sin karriere i finanssektoren og har især haft fokus på aktieinvestering. Ole var med til at grundlægge og etablere det velkendte fondsmæglerselskab Carnegie i 1985 og efterfølgende Investeringsforeningen Carnegie WorldWide i 1990. Gennem de følgende 20 år var Ole aktiechef og med til at opbygge Carnegies aktiviteter inden for aktieanalyse, private banking og investment banking. Efterfølgende har Ole (2005 til 2015) som aktiechef hos Realdania haft ansvar for at investere tocifrede milliardbeløb i forskellige aktieprodukter, og han har desuden haft ansvaret for at udvælge de dygtigste globale forvaltere af Realdanias eksterne aktieporteføljer