Bestyrelse

Vi har siden foreningens stiftelse bestræbt os på altid at have en bestyrelse, som har tilstrækkelig viden om den finansielle sektor til at kunne arbejde for, at medlemmerne af investeringsforeningen får de bedst mulige afkast til de lavest mulige omkostninger.

Bestyrelsens opgave er ydermere sikre, at foreningen har relevans og skaber værdi for medlemmerne, at den til en hver tid har de rigtige samarbejdspartnere samt – naturligvis – at den altid overholder lovgivningen.